17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Přihlášky do postgraduálního manažerského kurzu typu MBA – Master Management et Administration des Entreprises

Podmínky pro přijetí: 

  • dobrá znalost francouzštiny a češtiny,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání,
  • event. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro posluchače 5. ročníků VŠ),
  • event. bakalářský stupeň nebo VOŠ + 3 roky praxe.

Uzávěrka přihlášek pro školní rok 2008/2009 : 31.března 2009

Přihláška ke studiu ke stažení.

Konkurz pro přijetí do nového ročníku se bude konat 16. a 17. dubna 2009 (uchazeči budou pozváni na motivační pohovor ve francouzštině)
Cena pro rok 2009: 42 000 Kč + 19% DPH