17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Prezident přijal pověřovací listiny velvyslance Francouzské republiky pana Charlese Malinase

Charles Malinas se narodil 26. července 1958 v Bejrútu v Libanonu. Studoval v Besançonu a poté v Dijonu. Po bakalářském studiu němčiny absolvoval Ecole nationale d’administration (Vysoká škola pro vzdělávání vysokých státních úředníků), ročník "Victor Hugo" (1991).

Po pětiletém působení na ministerstvu školství (1982-1987) se v roce 1991 vydal na diplomatickou dráhu jako úředník se zvlášním pověřením na Ředitelství personálních zdrojů a správy ministerstva zahraničních věcí. V letech 1993 až 1996 působil jako 1. tajemník na Francouzském velvyslanectví v Bernu, od roku 1996 do roku 1997 pak v rámci vzájemné výměny diplomatů v Plánovacím oddělení Ministerstva zahraničních věcí v Bonnu. V letech 1997 až 1999 zastával funkci 1. tajemníka Francouzského velvyslanectví v Německu.

V letech 1999 až 2001 působil Charles Malinas ve funkci technického poradce v kabinetu ministra zahraničních věcí. Od roku 2001 až do roku 2002 byl diplomatickým poradcem při ministerstvu spravedlnosti.

Poté co v letech 2002 až 2006 zastával funkci 2. rady Francouzského velvyslanectví v Praze, působil další tři roky na Generální inspekci ministerstva zahraničních věcí.

Od roku 2009 působil v Berlíně, kde byl radou pro kulturu a spolupráci a ředitelem Francouzského institutu v Německu.

2012 až 2013 působil pan Malinas jako diplomatický poradce na ministerstvu kultury a komunikace. Od dubna do prosince 2013 pak byl ředitelem kabinetu ministryně pro Frankofonii na francouzském ministerstvu zahraničních věcí.

Před svým jmenováním velvyslancem Francie v České republice v září 2016 byl pan Malinas tři roky velvyslancem Francie ve Středoafrické republice (prosinec 2013 - srpen 2016).

Charles Malinas je nositelem Řádu čestné legie v hodnosti rytíře.