17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Pierre Manent: Velikost a bída liberalismu

Pierre Manent otevře cyklus přednášek „Rozumět světu“, který je v roce 2009 zasvěcený liberalismu. Vysvětlí, jaké místo zastupuje liberální myšlení v moderní době a proč je liberalismus její nejadekvátnější politickou formulací. Ve své přednášce se zaměří i na protichůdné až nepřátelské názorové proudy a na obsah kritik liberálního přístupu. V neposlední řadě objasní, zda v současné době, charakterizované příchodem globální ekonomické krize a stagnací či dokonce ústupem světové demokratizace, čelí liberalismus novým výzvám.
Pierre Manent je jedním z nejdůležitějších představitelů moderní francouzské filozofie. Tento absolvent École normale supérieure a profesor filozofie je v současné době vyučujícím na École des hautes études en sciences sociales. Spolu s jeho učitelem, Raymondem Aronem, přispěl ke vzniku revue Commentaire. Je autorem rozsáhlého díla, mezi jinými La Cité de l’homme, Histoire intellectuelle du libéralisme a Proč existují národy (CDK, 2008).

Simultánní tlumočení do češtiny.