17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Operativní marketing/Marketing opérationnel

15.10.2014 17.10.2014

Výuka bude probíhat v učebně RB546, 13:30 – 19:30.