17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Operativní marketing

4.10.2010 8.10.2010

Výuku modulu Operativní marketing/Marketing opérationnel zajišťuje prof. Jean-Jack Cegarra z I.A.E. de Lyon. Výuka probíhá od 13.30 do 19.30 hod. v místnosti RB 546.