Termíny

18.6.2018 - 19.6.2018 - Ekonomické informace/ Intelligence économique

Hledat
Pokročilé hledání
Odevzdání závěrečných prací – mémoires

Student odevzdává 2 výtisky závěrečné práce. První odešle do Lyonu tak, aby byl nejpozději 20.8. na adrese:  I.A.E. de Lyon, M. Michel Wissler, 6, cours Albert Thomas, 69355 Lyon Cedex 08,France.

Druhý výtisk doručí v posledním srpnovém týdnu do IFTG, může jej zanechat i v podatelně, nebo poslat poštou na adresu VŠE, Francouzsko-český institut řízení, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.