17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Obhajoby závěrečných prací

4.9.2013 5.9.2013

Obhajoba se koná před komisí složenou z profesorů IAE de Lyon a VŠE v Praze. Obhajoba probíhá ve francouzštině. Student si připraví prezentaci v powerpointu (cca 10 minut). Po té následuje diskuze s komisí.