17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Obchodní právo/Environnement juridique, droit des affaires

17.6.2015 19.6.2015

Výuka doc. Švarce bude probíhat od 13:30 do 19:30 v místnosti RB546. V pátek 19.6. poté od 9:00 do 14:30.