17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Nová adresa Ekonomického oddělení Francouzského velvyslanectví

Ekonomické oddělení při Francouzském velvyslanectví se stěhuje a opouští tak své prostory na Staroměstském náměstí, aby se přiblížilo prostorám Velvyslanectví Francie v Palais Buquoy.

Nové kontaktní údaje platné od 31. března 2014:

Nosticova 10

P.O.Box 102

118 01 Praha 1

Tel.: +420 251 171 752

Le Service économique près l´Ambassade de France en République tchèque déménage et quitte ses locaux sur la Place de la Vielle ville pour rejoindre ceux de l´Ambassade de France au Palais Buquoy.

Nous vous prions de bien vouloir noter nos nouvelles coordonnées à partir du 31 mars 2014 :

Nosticova 10

P.O.Box 102

118 01 Praha 1

Tel.: +420 251 171 752