17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Mezinárodní podnikatelské prostředí/Environnement économique international

4.9.2015

Výuka prof. Silema bude probíhat od 13:30 do 19:30 v místnosti RB546. V pátek 4.9. poté od 9:00 do 14:30.