17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
MBA – MAE přijímací řízení 2016/2017

Francouzsko-český institut řízení (IFTG) otevřel 26. ročník postgraduálního kurzu MASTER Management et Administration des Entreprises.  Kurz umožňuje absolventům nemanažerských studijních oborů získat další kvalifikaci (double compétence) a jeho absolventi se uplatňují na řídících pozicích ve francouzských firmách nebo v českých podnicích, které mají zájem na rozvoji obchodní spolupráce s Francií.

Uzávěrka přihlášek pro školní rok 2016/2017  je 30. dubna 2016. Zájemci mohou zaslat přihlášku a životopis ve francouzštině elektronicky (karetovv@vse.cz) či poštou.

Zájemci o studium se mohou dostavit na den otevřených dveří, který se koná 23.3.2016, kde se mohou blíže seznámit s obsahem studia a získat další informace od vedení IFTG.