17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Průběh a obsah studia

a) jazyková příprava před zahájením odborné výuky
Jazyková příprava na kurz v rozsahu 20 hodin probíhá v odpoledních hodinách (16,00-19,00) od 4.6. do 8.6.2018.

b) 10 týdenních specializovaných modulů z oblasti managementu - konec června až začátek ledna

Výuka probíhá 1x za čtrnáct dní: pondělí-čtvrtek (13,30 - 19,30), pátek 9,00 - 14,30.

c) 3 měsíční stáž ve francouzském podniku v ČR nebo ve Francii - březen až červen
Pro studenty, kteří pracují, je zaměstnání ekvivalentem stáže. Výstupem stáže je závěrečná práce - mémoire.
d) obhajoba závěrečné práce ve francouzštině - září

Harmonogram pro akademický 2018/2019: Program 2018 - 2019