17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Podmínky pro přijetí

Podmínky pro přijetí:

  • dobrá znalost francouzštiny a češtiny,
  • ukončené vysokoškolské vzdělání,
  • event. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro posluchače 5. ročníků VŠ),
  • event. bakalářský stupeň nebo VOŠ + 3 roky praxe

Prodloužená uzávěrka přihlášek pro školní rok 2018/2019  20.5.2018.

Přihláška ke stažení: Předběžná přihláška

Elektronická přihláška: zde

Cena pro rok 2018: 60.000 Kč. Číslo účtu: 1828782/0800, variabilní symbol 994018.

Přijímací pohovor: 24. 5. 2018 a 25.5.2018.