17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Kvantitativní metody řízení

15.9.2010 17.9.2010

Výuku modulu Kvantitativní metody řízení/Outils quantitatifs de Gestion zajišťuje prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. Výuka probíhá od 13.30 do 19.30 hod., v pátek od 9.00 do 14.30 hod v místnosti RB 546.