17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Kulatý stůl „Rozvoj francouzsko-české spolupráce“ na českém velvyslanectví v Paříži

Dne 13. 3. 2012 se na českém velvyslanectví v Paříži uskutečnil kulatý stůl na téma „Rozvoj česko-francouzské spolupráce“.

Velvyslankyně ČR ve Francii paní Marie Chatardová pozvala zástupce VŠE a jejích partnerských univerzit ke kulatému stolu na téma „Rozvoj česko-francouzské spolupráce“ v rámci oslav 25. výročí programu ERASMUS.

Kulatého stolu se zúčastnili zástupci českého velvyslanectví, děkan IAE Lyon Jérôme Rive, děkanka IAE Paris Christine Pochet, ředitel pro rozvoj ESCP Europe Henri Jolles, prof. Jean-Pierre Helfer (IAE Paris) a Yves Livian (IAE Lyon), prorektorka pro zahraniční vztahy prof. Machková, proděkanka Fakulty financí a účetnictví doc. Žárová, výkonný ředitel IFTG ing. Machek a vedoucí OZS ing. Brázdová.

Vysoká škola ekonomická v Praze má rozsáhlou spolupráci s Francií od počátku 90. let, kdy byl založen Francouzsko-český institut řízení – Institut Franco-Tchèque de Gestion. Jeho hlavním projektem je vzdělávání frankofonních manažerů v rámci programu MBA – Master Management et Administration des Entreprises. Na realizaci projektu se podílí konsorcium tří partnerských vysokých škol: Université Jean Moulin Lyon 3, IAE Lyon, jejíž diplom absolventi získávají, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, IAE Paris a Audencia Nantes. Za dobu existence IFTG absolvovalo tento program více než 500 účastníků, kteří dnes působí zejména ve francouzských firmách.

Z hlediska studentských výměn je Francie na druhém místě jak v počtu vysílaných, tak v počtu přijímaných studentů. U učitelských mobilit jsou francouzské univerzity na místě prvním. Všechny francouzsko-české mobility jsou realizovány s podporou projektu ERASMUS.

 Výměnný program VŠE (2011)

Země

Studentské mobility

Učitelské mobility

Počet vyslaných

Počet přijatých

Hostování na VŠE

Hostování v zahraničí

Francie

52

64

16

10

Kanada

24

34

4

-

Německo

55

51

7

6

Rakousko

33

24

5

3

USA

23

164

11

1

 

VŠE spolupracuje s celkem 12 francouzskými univerzitami a realizuje s nimi následující formy spolupráce:

 1. Audencia Ecole de Management Nantes - výměny studentů, učitelů, partner IFTG
 2. EDHEC Lille-Nice  – výměny studentů, letní škola
 3. EM Lyon – výměny studentů
 4. ESCP Europe – výměny studentů, výměny učitelů
 5. EM Strasbourg – výměny studentů
 6. ESC Dijon – výměny studentů
 7. ESC Rennes – výměny studentů a učitelů
 8. HEC Paris – výměny studentů, partner CEMS (joint degree)
 9. Sciences PO Paris – výměny studentů, spolupráce v navazujícím magisterském programu International and Diplomatic Studies
 10. Université Jean Moulin Lyon III, IAE Lyon – hlavní partner IFTG – diplom MAE - MBA, double degree International Business – Central European Business Realities, výměny studentů, intenzivní výměny učitelů, společné doktorské semináře
 11. Université Lille 1 – Sciences et Technologies – partner navazujícího magisterského programu EGEI, výměny studentů
 12. Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, IAE Paris – partner IFTG, výměny učitelů, semináře pro francouzské studenty MBA a navazujících magisterských programů na VŠE