17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Informatika, projektový management

3.1.2011 7.1.2011

Výuku modulu Informatika, projektový management/Informatique de Gestion, Gestion de projets zajišťuje doc. Ing. Prokop Toman, CSc. Výuka probíhá od 13.30 do 19.30 hod., v pátek od 9.00 do 14.30 hod. v místnosti RB 546.