17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
Informační systémy a projektový management/ Système d´information et gestion de projet

5.11.2014 7.11.2014

Výuka bude probíhat v učebně RB546, 13:30 – 19:30.