Termíny

18.6.2018 - 19.6.2018 - Ekonomické informace/ Intelligence économique

Hledat
Pokročilé hledání
Francie je pro Čechy druhou nejsympatičtější zemí po Slovensku

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR zveřejnilo výsledky každoročního šetření oblíbenosti zemí. Francie se dlouhodobě umísťuje na předních místech.

Tabulka 1: Sympatie k vybraným zemím - časové srovnání 1991- 2015 (%)

Země 1993 1995 1997 1999 2001 2010 2012 2013 2015
Slovensko 50 64 60 67 83 84 86 87 90
Francie 80 86 73 75 81 72 79 81 82
Německo 45 48 41 45 53 52 55 54 63
Velká Británie 66 80 67 65 69 68 72 75 79
USA 68 75 58 54 54 56 59 60 58

Pramen: Tisková zpráva CVVM, 20.2.2015

Vedení Francouzsko-českého institutu řízení se s výsledky šetření zcela ztotožňuje:)