KB podpoří studium MBA udělením stipendií 3 studentům VŠE

Komerční banka je dlouholetým partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze. Pro akademický rok 2023/2024 se KB rozhodla podpořit studium tří studentů VŠE, kteří splní podmínky pro přijetí do programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises, formou příspěvku na školné ve výši 20 000 Kč/student. Podle francouzské legislativy je podmínkou pro přijetí do programu MBA_MAE absolutorium 8 semestrů vysoké školy (niveau Bac + 4), a proto může Francouzsko-český institut řízení přijímat i studenty posledního ročníku navazujícího magisterského studia.

Milan Kalců se ještě jako student Fakulty mezinárodních vztahů, studijního programu Mezinárodní obchod, rozhodl pro další studium francouzsko-českého programu MBA. Stáž absolvoval na Ministerstvu zahraničních věcí a dnes se připravuje jako ekonomický diplomat na výjezd do Zambie.

Milana Kalců jsme proto požádali, aby se podělili o své zkušenosti se studiem: „Studium IFTG považuji za jedinečnou příležitost, jak skloubit manažerské vzdělání a zvýšení znalosti francouzštiny. Program je bezesporu vhodný i pro čerstvé absolventy s relativně krátkou profesní praxí. Ti totiž díky rozmanitému mixu studentů získají mnoho zajímavých kontaktů a pevných přátelství. Další nespornou výhodou je přátelský a osobní přístup všech vyučujících a administrátorů programu, kteří studenty náležitě motivují a podporují. Studium je možné díky perfektní organizaci skloubit i s prací nebo využít například jako sabatický čas věnovaný sobě samotnému a načerpání energie a inspirace pro další profesní rozvoj.