17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
6.9.2013 Udělení medaile Aloise Rašína francouzskému velvyslanci Pierru Lévymu

VŠE v Praze udělila v pátek 6. září 2013 v 15,00 ve Vencovského aule medaili Aloise Rašína velvyslanci Francouzské republiky. Touto medailí jsou oceňovány osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE v Praze nebo přispěly k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti.

Pierre LÉVY je mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Francouzské republiky v České republice od ledna roku 2010. Je absolventem partnerské vysoké školy VŠE ESCP Europe, dále vystudoval Institut politických věd v Paříži a doktorát z ekonomie získal na Univerzitě Paris IX Dauphine.  Je rovněž absolventem ENA, nejprestižnější školy pro vzdělávání státních úředníků ve Francii.

V profesním životě zastával P. Lévy funkci ředitele prognostického odboru ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí, dříve odboru pro analýzu a plánování (CAP), který vedl od roku 2005. Od října 2007 do července 2008 byl generálním tajemníkem komise pro Bílou knihu zahraniční a evropské politiky Francie. Do února 2005 vedl oddělení společné zahraniční a bezpečnostní politiky ministerstva. Od června 1997 do května 2002 byl zástupcem ředitele kanceláře ministra pro evropské záležitosti. Do té doby zastával různé funkce na ministerstvu zahraničních věcí a na ministerstvu hospodářství a financí. Jako diplomat působil v Německu a v Singapuru. Pedagogicky působil formou přednáškové činnosti na ENA a na Institut d’études politiques de Paris.

Od počátku své mise v České republice spolupracoval pan Pierre Lévy s Fakultou mezinárodních vztahů nejen z titulu své funkce velvyslance, ale zapojil se i do odborných aktivit, kde zúročil své vědomosti a zkušenosti z oblasti evropské ekonomické integrace. Pravidelně přednášel v předmětu 2SM404 Tvorba a analýza zahraniční politiky a diplomacie na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka a aktivně se účastnil diskuzních seminářů pro doktorandy FMV, např. semináře k problematice společné evropské měny „Jaká je budoucnost Eura?“. Díky jeho iniciativě měli studenti FMV možnost vyslechnout přednášky předních francouzských odborníků, zejména vrchního ředitele Sekce pro evropské záležitosti a makroekonomickou politiku Philippa  Gudin de Valleri nebo a profesora ekonomie na Université Paris-Dauphine a člena poradní rady francouzského premiéra pro ekonomické záležitosti pana Jean Pisani-Ferryho. V rámci těchto přednášek vždy vystoupil formou ko-referátu.

Dalším pracovištěm, se kterým pan velvyslanec úzce spolupracuje, je Francouzsko-český institut řízení. Pan Pierre Lévy zavedl tradici setkávání absolventů a učitelů VŠE na půdě francouzského velvyslanectví v Buquojském paláci, pravidelně se účastní slavnostních promocí na půdě VŠE a maximálně podporuje veškeré aktivity, které vedou k rozvoji bilaterální spolupráce v oblasti výměn učitelů a studentů.

Pro mezinárodní vztahy VŠE je Francie strategickým partnerem. Kromě výměnných programů (v roce 2012 bylo do Francie vysláno 60 studentů a přijato 86 studentů), jsou francouzské školy nejčastějšími smluvními partnery v programech typu joint degree (CEMS – HEC Paris; EGEI – Université des Sciences et Technologies de Lille; IDS – SciencesPo),  double degree (IB - IAE Lyon) a MBA-MAE (Université Jean Moulin Lyon 3) i nejaktivnějším partnerem v oblasti učitelských výměn.

Ocenění pana Pierra Lévyho medailí Aloise Rašína je proto jak výrazem ocenění jeho odborných kvalit, tak symbolickým oceněním úspěšné meziuniverzitní spolupráce Vysoké školy ekonomické v Praze.