17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
4. vydání publikace Mezinárodní marketing – Strategické trendy a příklady z praxe

img_404937_main Nové vydání  publikace reaguje na dynamický vývoj v mezinárodním marketingu, zejména v oblasti digitálního marketingu a brand managementu. Publikace přináší kompletně aktualizovaná data a také nové příklady z praxe. Je určena odborné veřejnosti, manažerům firem, které rozvíjejí mezinárodní podnikatelské aktivity, a studentům vysokých škol.

Publikace se zabývá problematikou mezinárodního marketingu komplexně – od analýzy marketingového prostředí a mezinárodního marketingového výzkumu přes strategické plánování, formy vstupu firem na mezinárodní trhy, segmentaci, výběr trhů, positioning a mezinárodní značkovou strategii až po kompletní marketingový mix – mezinárodní výrobkovou, cenovou, distribuční a komunikační politiku. Výklad doplňují krátké případové studie.

Autory publikace jsou členové vedení IFTG a přednášející kurzu Strategický a mezinárodní marketing, prof. Ing. Hana Machková, CSc. a Ing. Martin Machek, Ph.D.

Vydání publikace podpořila Komerční banka (Société Générale).