17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
20. březen – Den Frankofonie

"Spojuje nás francouzština i sdílené hodnoty", tak je nazván společný článek šéfů diplomatických misí, který dnes uveřejnila média a ke kterému se hlásí i Francouzsko-český institut řízení. Mimo jiné uvádí: "Frankofonie je nositelem hodnot, jako humanismus, rovnost a svoboda. Je také nástrojem ve službách demokracie a lidských práv, ve službách rovnosti mezi ženami a muži, přístupu k rozvoji, ke vzdělání a kultuře."

V roce 2014 byla francouzština pátým nejpoužívanějším jazykem na světě, zpráva uvádí celkový počet 274 milionů mluvčích. V roce 2050 bude francouzsky mluvit 8 % světové populace, tj. každý 13. člověk, celkem 700 milionů lidí.

Pro Mezinárodní organizaci Frankofonie (OIF) je tento den už od roku 1998 příležitostí připomenout si francouzský jazyk a hodnoty, jež toto společenství vyznává. Česká republika je od roku 1999 pozorova­telskou zemí této mezinárodní organizace.