17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
2.kolo přijímacích zkoušek

13.6.2012

Přijímací zkouška má formu motivačního pohovoru ve francouzštině a pro cizince také v češtině.  Zájemci budou pozváni na určenou hodinu.