17.9.2018 - 18.9.2018 - Pracovní právo/Droit du travail

Hledat
Pokročilé hledání
16.6. 2016 První Noc filozofie v Praze

V noci z 16. na 17. června, od 19 do 3 hodin ráno, proběhne první Noc filozofie v Praze. Na tuto akci se do Prahy sjede 55 filozofů z Francie, Maďarska, České republiky, Polska a Slovenska. Široké veřejnosti bude nabídnuta série přednášek, debat, agor, literárních pásem, uměleckých představení, filmových projekcí, koncertů a výstav, to vše na téma „Obrazy, věda a politika“.

Akce proběhne na dvou místech současně, a sice v Národní galerii v Praze, Veletržním paláci a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tento první pražský ročník se uskuteční v Národní galerii v Praze, Veletržním paláci, a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Iniciátorem akce je Platforma CEFRES, která tuto akci organizuje za podpory Francouzského institutu a Mezinárodního visegrádského fondu, a pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Kompletní program naleznete na blogu věnovaném této akci: http://nocfilo.hypotheses.org/.